Hakkımızda

Amaçlarımız

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, Yönetmelik Genelge ve Tebliğler doğrultusunda, Türkiye ile Çin arasında ticari ve kültürel faaliyetlerde bulunan gerçek kişiler ile hükmi şahsiyetlerin ve ortaklarının müşterek bir çatı altında buluşturmak,
 2. Eğitici, bilgilendirici faaliyetlerle Türk – Çinli insanlar arasındaki ekonomik ve kültürel yakınlaşmayı teşvik etmek,
 3. İki ülke arasında ticaret yapan üyelerin ortak çıkarları doğrultusunda mesleki ve ekonomik dayanışmayı ve işbirliğini sağlamak, mesleki ve ekonomik sorunlarda ortak çıkarlar doğrultusunda ortak tavır belirlemek ve hareket etmek,
 4. İş insanlarının ve iş dünyasının evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun faaliyetleri yapmaları amacıyla çalışmak,
 5. Türk işinsanları ve serbest meslek sahiplerinin gerek Çin’deki gerek Türkiye’deki ekonomik ve ticari gelişmeler konusunda bilgilendirilmelerini ve ilgili kuruluşlarla irtibatlarını sağlamak için çalışmalar yapmak,
 6. Çinli iş insanlarının Türkiye’deki ticari çalışmalarına katkı sağlamak, Türkiye’deki kanuni ve mevzuatsal gelişmeler konusunda bilgilendirmeler yapmak,
 7. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin iş ve işleyiş sistemlerinin geliştirilmesini, toplam kalite yönetimi standartlarına uygun çalışmalarını ve bunun neticesinde büyük işletme yapısını kazanmalarım destekleyerek ülkemiz sanayisinin ekonomik büyüklük yapısına katkıda bulunmak.
 8. Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik işbirliklerini teşvik etmek ve bu alandaki faaliyetleri derinleştirmek.
 9. Üyelerini ve kamuoyunu bulundukları ülkelerdeki ekonomik olanaklar, mali, sosyal mevzuatlar ve fırsatlar konusunda aydınlatmak.
 10. Türkiye’de bir Çin üniversitesi, lisesi ve ilköğretim okulları kurulması, Çin’de bir Türk Çin Üniversitesi kurulmasını teşvik etmek, karşılıklı eğitim hizmetlerinin arttırılması, geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, yapılacak çalışmalara katılmak,
 11. İş insanlarının Türkiye`de ve Çin’deki ekonomik hakları konusunda üyelerini bilgilendirmek ve üyelerinin Türk, Çin makamlarına karşı çıkarlarını savunmak.
 12. Türkiye ile Çin arasındaki ticari engellerin giderilmesi için çaba harcamak.
 13. Türk ve Çin ülkelerindeki iş ve sosyal kuruluşlarıyla ilişkiye girmek, üyelerine ticari olanaklar sağlamak, amaca uygun konularda haberleşmeyi ve gerekli enformasyonu sağlamak,
 14. Bilgi, öneri ve fikir alış verişiyle, Türk ve Çin ülkeleri iş çevrelerinin ortak iş yapmak, iş geliştirmesine yardımcı olmak, üyeleri arasında sosyal ve ticari bilinci geliştirerek işbirliğini sağlamak ve böylece daha ileri bir toplum düzeyine ulaşmak için çalışmak,
 15. Dernek, üyelerini ve kamuoyunu ekonomi, vergi, iş ve toplu sözleşme hukuku; mevzuatta meydana gelen eden değişiklikler ve Türkiye ile Çin arasındaki ticarette karşılaşılan tüm spesifik konu ve sorunlar hakkında düzenli ve sürekli olarak bilgilendirmek.
 16. Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü, Çin ekonomisindeki yerini geliştirmek için, dünya standartlarına uygun mal ve hizmet üretimi için uyarıcı ve yol gösterici çalışmalar yapmak.

Misyonumuz

ÇİN TİCARET DERNEĞİ

 • Türkiye ile Çin arasında ticari ve kültürel faaliyetlerde bulunan gerçek kişiler ile hükmi şahsiyetlerin ve ortaklarının müşterek bir çatı altında buluşturmak,
 • Türkiye’nin Çin’e ihracat hacmini artırmak,
 • Türkiye’deki Kobilerin Çin pazarını tanımalarına yardımcı olmak ve kabileyetlerini geliştirmek,
 • Çin’deki firmalara Türkiye’yi ve Türk ürünlerini tanıtmak ,
 • Çin pazarına girmek isteyen kobilere rehberlik etmek

Misyonu ile çalışmaktadır.

  Çin Ticaret Derneği Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, Yönetmelik Genelge ve Tebliğler doğrultusunda, Türkiye ile Çin arasında ticari ve kültürel faaliyetlerde bulunan gerçek kişiler ile hükmi şahsiyetlerin ve ortaklarının müşterek bir çatı altında buluşturmak amacıyla kurulmuştur

  ADRES

  Maslak Mah. Atatürk Otosanayi Sitesi, 55. Sok. Şişli Meslek Yüksek Okulu, Kat:3 – 308-B Maslak / İstanbul

  TELEFON

  +90 212 000 00 00

  EMAIL

  info@cin.org.tr

  Cart