Çin hakkında

Pazar Fırsatları

Çin pazarını yabancı iş insanları için cazip kılanetmenlerin başında, ekonomik büyüklüğün ve hızlıbüyümenin ötesinde halkın alım gücünün artması veyüksek gelir düzeyine sahip kentli ve tüketim odaklıtoplum yapısının güçlenmesi ve tüketici tercihlerininbatılı tarzda ürünlere kaymasıdır. Ülkeye özgükutlama günlerindeki tüketimin boyutu Batılı ülkelerigeride bırakabilmektedir.Ülke, sanayi ürünleri ithalatı açısından, yüksekürün standardında, yenilikçi ve tasarım ürünleriçin önemli bir gelecek vaat etmektedir.

Sanayi ürünlerinde potansiyel arz eden ürün ve sektörler;mermer, maden cevherleri, otomotiv ve otomotiv yansanayi, tekstil, elektrikli-elektriksiz makineler, inşaatmalzemeleri, kozmetik ve mobilyadır.

Çin’de tüketici gelirlerinin artması ve kentleşmefaktörlerinin etkisi ile sağlıklı beslenmeye, organikürünlere ve yeni tatlara yönelim (zeytinyağı gibi)ile birlikte lüks tüketime, sağlıklı, yenilikçi ve kaliteliürünlere talep artmaya başlamıştır. Dünya gıdaithalatında 2. sırada olan ülkenin gıda maddeleriithalatı 2001-2018 döneminde 8 milyar Dolar’dan 118milyar Dolar’a ulaşmış olup, dünya gıda ithalatındanaldığı pay %10 civarında bulunmaktadır. 2018yılında Çin’e 149 milyon Dolarlık toplam tarım-gıdaürünleri ihracatımızın içinde, 132 milyon Dolarlıkgıda maddeleri ihracatı yer almakta olup, 2008-2018 yılları arasında ülkeye gıda ihracatımız 7 kattan fazlaartmıştır.

Çin’e ihracatımızda potansiyel arz eden vehalen ihracatı yapılan gıda maddeleri: Kiraz, fındık,Antep fıstığı, kuru meyveler, zeytinyağı, ayçiçeğiyağı, şekerli ve kakaolu mamuller, meyve suları,organik gıdalar, belirli balıklar (ton balığı, alabalık )ve diğer su ürünleri (deniz patlıcanı, yumuşakçalarve kabuklu deniz ürünleri ), içme suyu, buğday unu,çay, meyve ve bitki çayları, baharatlar, makarna,bulgur, bal, reçel, bisküviler, konserve gıdalar, soslarve kirazdır. Çin tarafından henüz ithal izni verilmemişolan potansiyel ihraç ürünlerimiz ise: Su ürünlerininyukarıda söz edilmeyen bölümü, süt mamulleri,beyaz et, kiraz dışındaki yaş meyve ve sebzelerdir.Ülkenin geniş bir coğrafyaya yayılmış olmasınedeniyle bölgeler arasında gelişmişlik düzeyinde vetüketici tercihlerinde önemli farklılıklar bulunmaktadır.

Gelişmişlik düzeyi, pazar büyüklüğü, tüketici alımgücü açısından ülkenin güney ve kıyı bölgeleri diğerbölgeleri geride bırakmaktadır ve yabancı iş çevreleribugüne kadar bu bölgeleri tercih etmiştir. BaştaYangze Nehri Deltası’ndaki şehirler ve eyaletlerolmak üzere (Şanghay, Nanjing, Wuhan, Chongqingve Chengdu başta olmak üzere toplam 14 şehir) kıyıbölgesindeki yerleşim alanları ülke ortalamasınınüzerinde yaşam standardına sahiptir.

Ülkeye ihracat ve yatırım yapacak iş insanlarının, belirli bir doygunluğa ulaşmış Şanghay, Pekin gibibüyük şehirlerin yanı sıra orta büyüklükteki şehirlerdede önemli fırsatlar yakalamaları mümkündür. Sözkonusu şehirlerde nüfus 4-10 milyon arasındaolup, 2019-23 döneminde perakende piyasasında,büyük merkezlere göre daha hızlı bir büyümebeklenmektedir.

Pazara giriş ve pazarda tutunmaaçısından söz konusu şehirler, ürün tanıtımı, işçilikve kira maliyetleri açısından büyük şehirlere göredaha avantajlı bölgeler olarak değerlendirilmektedir.The Economist Intelligence Unit’in (EIU), 2019yılında yayınlanan bir çalışmasında Zhegzhou,Xi’an, Nanjing, Chegdu, Suzhou, Chongqing,Hangzhou, Xiamen, Foshan, Dongguan’ı bu konudahedef göstermektedir. Anılan şehirlerde halkın gelirdüzeyi ve tüketim harcamaları artarken, sayısıgiderek büyüyen orta sınıfın Batılı tarzda tüketimalışkanlıkları gelişmektedir. Büyük şehirlere göreişçi ücretleri ve kira bedellerinin daha düşük olması,daha az rekabetin olması söz konusu şehirleri ticaretve yatırım için cazip hale getiren unsurlardır.Eyalet sistemine sahip olan Çin’de, her bir eyaletve büyük şehrin orta büyüklükte bir Avrupa ülkesiboyutunda olması ve söz konusu şehirlerden herbirinin ürün ve tüketici tercihlerinde farklılıklarbulunması, her bir bölge için özel bir pazara girişstratejisi belirlenmesini gerektirmektedir.

Eyaletlerarasında, mevzuatta da farklılıklar olabilmektedir. Müşavirliğimiz ve Ataşeliklerimizin de bilgilerinebaşvurulması, pazar araştırması yapılması, alımsatımheyeti düzenlenmesi, fuarlara ziyaretçi veyakatılımcı olarak gidilmesi, devlet yardımlarınınincelenmesi önerilebilecek adımlardır.Türkiye’nin 2020-2021 dönemi için hedef ülke olarakbelirlediği ülkeler arasında yer alan Çin’e 2018yılında gerçekleştirilen 2,9 milyar Dolar değerindekiihracatımızın %56’sına karşılık gelen, 1,6 milyarDolarlık bölümünü başta mermer olmak üzere maden,metal ve bunlardan mamul eşya oluşturmaktadır.

  Çin Ticaret Derneği Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, Yönetmelik Genelge ve Tebliğler doğrultusunda, Türkiye ile Çin arasında ticari ve kültürel faaliyetlerde bulunan gerçek kişiler ile hükmi şahsiyetlerin ve ortaklarının müşterek bir çatı altında buluşturmak amacıyla kurulmuştur

  ADRES

  Maslak Mah. Atatürk Otosanayi Sitesi, 55. Sok. Şişli Meslek Yüksek Okulu, Kat:3 – 308-B Maslak / İstanbul

  TELEFON

  +90 212 000 00 00

  EMAIL

  info@cin.org.tr

  Cart